Lista organizacji

Chcielibyśmy przedstawić Wam listę 20 wybranych organizacji humanitarnych, które prowadzą działania na rzecz pomocy potrzebującym na całym świecie. Każda z nich angażuje się w różnorodne projekty i inicjatywy, mające na celu poprawę warunków życia ludzi w trudnych sytuacjach. Poniżej znajdziecie krótki opis każdej z organizacji, który pozwoli Wam lepiej zrozumieć, jakie wartości reprezentują i w jakich obszarach działają. Zapraszamy do zapoznania się z tą listą i wyboru organizacji, której chcielibyście wspierać swoim zaangażowaniem, wolontariatem czy donacjami.

 1. UNICEF - Organizacja zajmuje się ochroną praw dzieci na całym świecie, prowadzi programy edukacyjne, zdrowotne i przeciwdziałające ubóstwu.
 2. Caritas - Organizacja katolicka świadcząca pomoc humanitarną, społeczną i zdrowotną dla potrzebujących na całym świecie.
 3. MSF (Lekarze bez Granic) - Międzynarodowa organizacja świadcząca pomoc medyczną tam, gdzie najbardziej jest potrzebna.
 4. Czerwony Krzyż - Organizacja udzielająca pomocy osobom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i w innych sytuacjach kryzysowych.
 5. Oxfam - Organizacja działająca na rzecz zwalczania ubóstwa, nierówności i niesprawiedliwości na świecie.
 6. Save the Children - Organizacja zajmująca się ochroną praw dzieci, realizująca programy edukacyjne, zdrowotne i przeciwdziałające ubóstwu.
 7. Akcja Humanitarna Polska - Polska organizacja świadcząca pomoc humanitarną i długofalowe wsparcie dla osób dotkniętych katastrofami naturalnymi oraz konfliktami zbrojnymi.
 8. World Vision - Organizacja działająca na rzecz poprawy warunków życia dzieci, zwłaszcza tych żyjących w ubóstwie i zagrożonych przemocą.
 9. Plan International - Organizacja pracująca na rzecz praw dzieci i równości płci, realizująca projekty edukacyjne, zdrowotne i ekonomiczne.
 10. CARE International - Organizacja świadcząca pomoc humanitarną i długofalowe wsparcie dla osób dotkniętych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi.
 11. WaterAid - Organizacja mająca na celu poprawę dostępu do wody pitnej, sanitariatów i higieny w krajach rozwijających się.
 12. ShelterBox - Organizacja zapewniająca schronienie i niezbędne artykuły dla osób dotkniętych katastrofami naturalnymi i konfliktami zbrojnymi.
 13. Habitat for Humanity - Organizacja działająca na rzecz zapewnienia ludziom bezpiecznych i godnych warunków mieszkaniowych.
 14. Mercy Corps - Organizacja pomocowa dążąca do zmniejszenia biedy, nierówności i konfliktów, poprzez innowacyjne programy mające na celu rozwój społeczności lokalnych.
 15. Direct Relief - Organizacja dostarczająca leków, medyczne środki i sprzęt dla potrzebujących na całym świecie, w sytuacjach katastrof naturalnych, konfliktów czy pandemii.
 16. Amnesty International - Organizacja broniąca praw człowieka, walcząca z dyskryminacją, przemocą i niesprawiedliwością na świecie.
 17. WCK (World Central Kitchen) - Organizacja założona przez szefa kuchni José Andrésa, której celem jest dostarczanie posiłków dla potrzebujących w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.
 18. Pajacyk - Polska akcja humanitarna prowadzona przez Polską Akcję Humanitarną, mająca na celu zwalczanie niedożywienia wśród dzieci w Polsce i na świecie.
 19. GlobalGiving - Platforma crowdfundingowa łącząca darczyńców z lokalnymi projektami pomocy i rozwoju na całym świecie.

Wymienione organizacje humanitarne angażują się w różnorodne działania, mające na celu poprawę życia ludzi w potrzebie. Ich działania obejmują pomoc materialną, medyczną, edukacyjną oraz wsparcie długofalowe w rozwoju lokalnych społeczności.