Jak zostać wolontariuszem akcji humanitarnych?

Wolontariat w organizacjach humanitarnych to doskonały sposób na pomoc innym, rozwijanie umiejętności oraz nawiązywanie nowych znajomości. W tym poradniku przedstawiamy krok po kroku, jak zostać wolontariuszem w różnych organizacjach humanitarnych.

 1. krok: Zastanów się, w jakiej dziedzinie chciałbyś się zaangażować
 2. Organizacje humanitarne działają w różnych obszarach, takich jak edukacja, zdrowie, pomoc żywnościowa, wsparcie dla uchodźców czy ochrona środowiska. Zastanów się, które z tych dziedzin są dla Ciebie najbliższe i które sprawy chciałbyś wspierać jako wolontariusz.

 3. krok: Zbadaj dostępne organizacje
 4. Wyszukaj w internecie lub lokalnych mediach organizacje działające w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Zapoznaj się z ich misją, celami oraz sposobem działania. Wybierz te, które wydają Ci się najbardziej wiarygodne i profesjonalne.

 5. krok: Sprawdź możliwości wolontariatu w wybranych organizacjach Na stronach internetowych organizacji zazwyczaj znajdują się informacje o możliwościach wolontariatu. Możesz również skontaktować się z nimi telefonicznie lub mailowo, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych programach wolontariackich. Przykładowe maile do najbardziej popoularnych organizacji humanitarnych:

 6. Nazwa organizacji E-mail
  Czerwony Krzyż Polska [email protected]
  Caritas Polska [email protected]
  Polska Akcja Humanitarna [email protected]
  Fundacja Ocalenie [email protected]
  Save the Children Polska [email protected]

 7. krok: Wybierz odpowiednią dla siebie formę wolontariatu Wolontariat może przybierać różne formy, takie jak praca na miejscu, zdalna pomoc czy uczestnictwo w krótko- lub długoterminowych projektach. Wybierz formę, która najlepiej odpowiada Twoim umiejętnościom, zainteresowaniom oraz możliwościom czasowym.
 8. krok: Zgłoś się do wybranej organizacji
 9. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizacji lub wyślij swoje zgłoszenie drogą mailową. W zgłoszeniu opisz swoje doświadczenie, umiejętności oraz motywację do pracy jako wolontariusz. Niektóre organizacje mogą również wymagać przesłania CV oraz listu motywacyjnego.

 10. krok: Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną
 11. Organizacje często przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na wolontariuszy, aby lepiej poznać ich motywację oraz sprawdzić, czy są odpowiednią osobą do realizacji konkretnego zadania. Przygotuj się do takiej rozmowy, dokładnie przemyślając swoje odpowiedzi na pytania dotyczące Twojego doświadczenia, umiejętności oraz motywacji do pracy jako wolontariusz.

 12. krok: Uczestnicz w szkoleniach i spotkaniach organizacji
 13. Wiele organizacji wymaga od swoich wolontariuszy uczestnictwa w szkoleniach oraz spotkaniach, które pozwalają na lepsze zrozumienie misji organizacji, poznania innych wolontariuszy oraz zdobycia niezbędnych umiejętności do pracy w danym projekcie. W miarę możliwości weź udział w tych wydarzeniach, aby jak najlepiej przygotować się do swojej roli jako wolontariusz.

 14. krok: Zaangażuj się w działania organizacji

  Po przejściu wszystkich formalności, zacznij pracę jako wolontariusz. Wykonuj powierzone Ci zadania z zaangażowaniem i odpowiedzialnością, a także bądź otwarty na naukę i współpracę z innymi wolontariuszami oraz pracownikami organizacji. Pamiętaj, że Twoja praca przyczynia się do realizacji ważnych celów humanitarnych.

 15. krok : Rozwijaj się jako wolontariusz
 16. W trakcie swojego wolontariatu, stawiaj sobie nowe wyzwania i poszukuj okazji do rozwoju swoich umiejętności. Wykorzystuj zdobyte doświadczenie do efektywniejszego działania w kolejnych projektach oraz dziel się swoją wiedzą z innymi wolontariuszami.

 17. krok: Zachęcaj innych do wolontariatu
 18. Po zakończeniu swojego zaangażowania w danym projekcie, opowiedz swoim znajomym i rodzinie o swoim doświadczeniu jako wolontariusz. Możesz również wspierać organizacje humanitarne, z którymi współpracowałeś, poprzez udział w ich kampaniach informacyjnych czy organizowanie zbiórek. Im więcej osób będzie świadomych potrzeby niesienia pomocy, tym więcej osób będzie mogło skorzystać z wsparcia takich organizacji.

Stając się wolontariuszem, możesz zmienić życie wielu ludzi oraz przyczynić się do poprawy sytuacji w różnych obszarach na całym świecie. Postępując zgodnie z powyższymi krokami, możesz z powodzeniem zaangażować się w działalność organizacji humanitarnych i zacząć robić różnicę. Powodzenia!